Abb Flexwork

Uitzenden en detacheren / payroll

Uiteraard behoort uitzenden en detacheren, al dan niet volgens de payroll-formule, tot de kernactiviteiten van Abb Flexwork. Uitgangspunt is de perfecte match: onze gehele werkwijze is daarop gebaseerd.

Werving en Selectie

Abb Flexwork is specialist in werving en selectie; hoogwaardig uitzendwerk zoals wij dat leveren, is gebaseerd op dat specialisme. Die kwaliteit zetten wij ook in om op verzoek van onze opdrachtgever op zoek te gaan naar vaste medewerkers.

Outplacement

Als er moet worden gereorganiseerd, zal een werkgever proberen zijn medewerkers elders werk te bieden. Abb Flexwork kan voor deze opdrachtgever de zorg uit handen nemen. Intakegesprek, competentiebeschrijving, netwerken, papieren afhandeling, uitvoering sociaal plan: alles is in vertrouwde handen bij Abb Flexwork.

Re-integratietrajecten

Mensen die om sociale, psychische en/of fysieke redenen moeite hebben terug te keren naar hun werkplek, hebben daarbij hulp nodig. Abb Flexwork geeft die hulp. Enerzijds kunnen wij die hulp bieden die vanuit de p&o-expertise die bij ons aanwezig is. Zonodig trekken we hoogwaardige professionals van buiten aan.

Human Resource Management

Meerdere bedrijven huren Abb Flexwork in voor Human Resource Management. Veelal doen zij dit om het personeelsbeleid beter te structureren, om personeeldossiers op orde te krijgen en om zo boetes te voorkomen. Wij beschikken over de kennis om uw personeelsdossiers zo in te richten dat zij elke toets kunnen doorstaan.

Urenverwerking:

Als organisatie dienen wij mee te denken met onze relaties. Hierdoor bieden wij de mogelijkheid om de uren op een efficiente manier in te dienen. Abb FlexWork BV maakt gebruik van de meest uitgebreide salarispakket. Met dit programma bieden wij zekerheid en correcte afhandeling voorzowel relatie als medewerker